Back to top

Erickson Coach Directory

Erickson Coach Directory

Maria Wolinska
Maria Wolińska
M.Sc. degree in Economics, post- graduate studies Psychology (SWPS)
PRO Consulting Maria Woli?ska www.promw.pl
Warszawa, Poland

Erickson Certification

EPC
Rate: 
$70.00/hr
Coaching Methods: 
Skype
Languages Spoken: 
English
Polish
Tagline: 
Maria Wolińska obtained her M.Sc. degree in Economics at School of Economics (SGH) in Warsaw. She also finished post-graduate studies in Social Practical Psychology at SWPS. She is experienced in implementation of strategic projects - organizational changes aimed at creating customer-centric culture at every level of the company. In her professional career she has been involved mainly in Change Management, Customer Care, innovations, and continuous business process improvement mostly in the financial services sector. Since 2006 she has been leading her own business dealing with coaching, training, change, and project management. She has trainer’s and cross – functional process improvement facilitation skills as well as coaching abilities. She is fascinated with psychology and people reactions connected with introducing changes to their private and professional lives. More on www.promw.pl. Maria Wolińska, mgr ekonomii, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie oraz studiów podyplomowych SWPS - Praktyczna Psychologia Społeczna. W swojej profesjonalnej karierze związana przede wszystkim z zarządzaniem zmianą, wiedzą, jakością i klientocentryzmem. Praktyk skutecznego wprowadzania zmian strategicznych, ciągłego doskonalenia produktów, usług i procesów głównie w sektorze usług finansowych. Od 2006 roku prowadzi własną firmę zajmując się działalnością doradczą, szkoleniową, projektową i coachingiem. Posiada uprawnienia trenerskie, facylitatora zarządzania procesowego oraz międzynarodowe uprawnienia w coachingu. Uzyskała w 2008 w USA tytuł Certified Change Management Manager Prosci ®. Pasjonuje się psychologią, a zwłaszcza zagadnieniami zmiany osobistej i organizacyjnej.

    EPC coach, trainer, facilitator and consultant  - implementation of strategic organizational changes, customer care, cross functional teamwork, continuous improvements, knowledge management - more on my webpage www.promw.pl Erickson Professional Coach, granted by Erickson College (Canada); Change Management Certified Manager, granted by PROSCI in USA; Citigroup Black Belt in Quality granted by Citibank Corporate Quality Office; Certified Quality Manager, granted by American ASQC;  Cross Functional Process Improvement Facilitator; Knowledge Management Consultant, granted by Wszechnica Uniwersytet Jagielloński